شربت جینسینگ تنظیم کننده سطح قند خون بدن

شربت تقویتی جینسینگ آلمانی 
نوشیدنی انرژی زا جینسینگ نوشیدنی انرژی زا جینسینگ
جینسنگ سرشار از ویتامین‌های A ، B6·و فلز روی است.
·جین سینگ گیاهی نیرو بخش بوده و در حفظ سلامتی بدن و هماهنگی فعالیت های 

حیاتی آن نقش به سزایی دارد. لازم به ذكر است كه خواص این گیاه در ریشه آن وجود دارد.

گیاه جینسینگ یکی از معروفترین گیاهان در زمینه ی انرژی زایی است ، در زمانهای قدیم

 برای دور کردن ارواح خبیثه از بدن انسان از این گیاه استفاده می شد، زیرا این گیاه انسان را با نشاط و با انرژی می کند.

از نظر ترکیبات شیمیایی برای اینکه به اسرار خواص شفابخش این ریشه پی برده شود ، 

مطالعات وسیعی صورت گرفته است و آنچه که تا به حال گزارش شده است این

 است که این گیاه دارای گلوکوزیدهای استروئیدی به نام پاناکیلون ، یک ساپونین به

 نام پاناکسوزید یا پاناکسین ، مواد صابونی ، یک اساس روغنی فرار به نام پاناسین

 و یک هورمون و ویتامین B و ویتامین D ، ترکیبات استیلنی ، استرول ها و سرانجام یک

 گلوکوزید به نام جینسینگ می باشد.
-این دارو تونیک ، محرک ، بازساز و مقوی است. مرکز سیستم اعصاب و تنفس را تحریک 

می کند و این اثر دارو مربوط به وجود دو گلوکوزید به نام های پانوکسید آ و پانوکسید

ب آن جدا شده اند. از ریشه گیاه 2-1 درصد کولین برحسب وزن و بتاسیتوسترول به دست 

می آید. از این دارو برای تهیۀ داروهای جوانی که در ترکیبات داروهای به کار می رود استفاده می شود.

 
 

برخی از امکانات و قابلیتها:

 

 • افزایش توان ذهنی
 • تنظیم سطح قند خون بدن
 • برطرف ساختن یا بهبود مشكلات جنسی
 • افزایش قدرت جسمانی
 • افزایش شادابی و نشاط
 • افزایش قدرت تحمل و پایداری
 • تقویت سیستم ایمنی بدن
 • كاهش عوارض یائسگی
 • رفع خستگی، ضعف و بی حالی

 

از مطالب زیر استفاده فرمایید :

قرص بزرگ کننده آلات تناسلی دائمی خرید قرص مگنارکس پلاس

، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،

با محلول جدید گیاه جینسینگ اشنا شوید

شربت تقویتی جینسینگ آلمانی 
نوشیدنی انرژی زا جینسینگ نوشیدنی انرژی زا جینسینگ
جینسنگ سرشار از ویتامین‌های A ، B6·و فلز روی است.
·جین سینگ گیاهی نیرو بخش بوده و در حفظ سلامتی بدن و هماهنگی فعالیت های 

حیاتی آن نقش به سزایی دارد. لازم به ذكر است كه خواص این گیاه در ریشه آن وجود دارد.

گیاه جینسینگ یکی از معروفترین گیاهان در زمینه ی انرژی زایی است ، در زمانهای قدیم

 برای دور کردن ارواح خبیثه از بدن انسان از این گیاه استفاده می شد، زیرا این گیاه انسان را با نشاط و با انرژی می کند.

از نظر ترکیبات شیمیایی برای اینکه به اسرار خواص شفابخش این ریشه پی برده شود ، 

مطالعات وسیعی صورت گرفته است و آنچه که تا به حال گزارش شده است این

 است که این گیاه دارای گلوکوزیدهای استروئیدی به نام پاناکیلون ، یک ساپونین به

 نام پاناکسوزید یا پاناکسین ، مواد صابونی ، یک اساس روغنی فرار به نام پاناسین

 و یک هورمون و ویتامین B و ویتامین D ، ترکیبات استیلنی ، استرول ها و سرانجام یک

 گلوکوزید به نام جینسینگ می باشد.
-این دارو تونیک ، محرک ، بازساز و مقوی است. مرکز سیستم اعصاب و تنفس را تحریک 

می کند و این اثر دارو مربوط به وجود دو گلوکوزید به نام های پانوکسید آ و پانوکسید

ب آن جدا شده اند. از ریشه گیاه 2-1 درصد کولین برحسب وزن و بتاسیتوسترول به دست 

می آید. از این دارو برای تهیۀ داروهای جوانی که در ترکیبات داروهای به کار می رود استفاده می شود.

 
 

برخی از امکانات و قابلیتها:

 

اشنایی با داروی جدید برگرفته شده از گیاه جینسینگ

شربت تقویتی جینسینگ آلمانی 
نوشیدنی انرژی زا جینسینگ نوشیدنی انرژی زا جینسینگ
جینسنگ سرشار از ویتامین‌های A ، B6·و فلز روی است.
·جین سینگ گیاهی نیرو بخش بوده و در حفظ سلامتی بدن و هماهنگی فعالیت های 

حیاتی آن نقش به سزایی دارد. لازم به ذكر است كه خواص این گیاه در ریشه آن وجود دارد.

گیاه جینسینگ یکی از معروفترین گیاهان در زمینه ی انرژی زایی است ، در زمانهای قدیم

 برای دور کردن ارواح خبیثه از بدن انسان از این گیاه استفاده می شد، زیرا این گیاه انسان را با نشاط و با انرژی می کند.

از نظر ترکیبات شیمیایی برای اینکه به اسرار خواص شفابخش این ریشه پی برده شود ، 

مطالعات وسیعی صورت گرفته است و آنچه که تا به حال گزارش شده است این

 است که این گیاه دارای گلوکوزیدهای استروئیدی به نام پاناکیلون ، یک ساپونین به

 نام پاناکسوزید یا پاناکسین ، مواد صابونی ، یک اساس روغنی فرار به نام پاناسین

 و یک هورمون و ویتامین B و ویتامین D ، ترکیبات استیلنی ، استرول ها و سرانجام یک

 گلوکوزید به نام جینسینگ می باشد.
-این دارو تونیک ، محرک ، بازساز و مقوی است. مرکز سیستم اعصاب و تنفس را تحریک 

می کند و این اثر دارو مربوط به وجود دو گلوکوزید به نام های پانوکسید آ و پانوکسید

ب آن جدا شده اند. از ریشه گیاه 2-1 درصد کولین برحسب وزن و بتاسیتوسترول به دست 

می آید. از این دارو برای تهیۀ داروهای جوانی که در ترکیبات داروهای به کار می رود استفاده می شود.

 
 

برخی از امکانات و قابلیتها:

 

 • افزایش توان ذهنی
 • تنظیم سطح قند خون بدن
 • برطرف ساختن یا بهبود مشكلات جنسی
 • افزایش قدرت جسمانی
 • افزایش شادابی و نشاط
 • افزایش قدرت تحمل و پایداری
 • تقویت سیستم ایمنی بدن
 • كاهش عوارض یائسگی
 • رفع خستگی، ضعف و بی حالی

 

 

از مطالب زیر استفاده فرمایید :

اشنایی با داروی تقویت قوای جنسی مردانه

شربت تقویتی جینسینگ آلمانی 
نوشیدنی انرژی زا جینسینگ نوشیدنی انرژی زا جینسینگ
جینسنگ سرشار از ویتامین‌های A ، B6·و فلز روی است.
·جین سینگ گیاهی نیرو بخش بوده و در حفظ سلامتی بدن و هماهنگی فعالیت های 

حیاتی آن نقش به سزایی دارد. لازم به ذكر است كه خواص این گیاه در ریشه آن وجود دارد.

گیاه جینسینگ یکی از معروفترین گیاهان در زمینه ی انرژی زایی است ، در زمانهای قدیم

 برای دور کردن ارواح خبیثه از بدن انسان از این گیاه استفاده می شد، زیرا این گیاه انسان را با نشاط و با انرژی می کند.

از نظر ترکیبات شیمیایی برای اینکه به اسرار خواص شفابخش این ریشه پی برده شود ، 

مطالعات وسیعی صورت گرفته است و آنچه که تا به حال گزارش شده است این

 است که این گیاه دارای گلوکوزیدهای استروئیدی به نام پاناکیلون ، یک ساپونین به

 نام پاناکسوزید یا پاناکسین ، مواد صابونی ، یک اساس روغنی فرار به نام پاناسین

 و یک هورمون و ویتامین B و ویتامین D ، ترکیبات استیلنی ، استرول ها و سرانجام یک

 گلوکوزید به نام جینسینگ می باشد.
-این دارو تونیک ، محرک ، بازساز و مقوی است. مرکز سیستم اعصاب و تنفس را تحریک 

می کند و این اثر دارو مربوط به وجود دو گلوکوزید به نام های پانوکسید آ و پانوکسید

ب آن جدا شده اند. از ریشه گیاه 2-1 درصد کولین برحسب وزن و بتاسیتوسترول به دست 

می آید. از این دارو برای تهیۀ داروهای جوانی که در ترکیبات داروهای به کار می رود استفاده می شود.

 
 

برخی از امکانات و قابلیتها:

 

 • افزایش توان ذهنی
 • تنظیم سطح قند خون بدن
 • برطرف ساختن یا بهبود مشكلات جنسی
 • افزایش قدرت جسمانی
 • افزایش شادابی و نشاط
 • افزایش قدرت تحمل و پایداری
 • تقویت سیستم ایمنی بدن
 • كاهش عوارض یائسگی
 • رفع خستگی، ضعف و بی حالی

 

 

از مطالب زیر استفاده فرمایید :

 

چه قرصی میتواند طول الت را تا 3 سانت افزایش بخشد

کپسول بیگ رایز محصولی جدید است که به عنوان کلی یک داروی تقویت قوای جنسی برای مردان است. البته این محصول در صورت مصرف یک دوره کامل ، سایز آلت مردان را 3 الی 7 سانتی متر افزایش میدهد. این افزایش سایز در طول و قطر آلت و به صورت دائمی و ماندگار خواهد بود. این محصول در مردان موجب ایجاد نعوظ کامل شده و آلت را سفت می کند. داروی حاضر تاثیرات مثبتی بر روی کیفیت و تعداد اسپرم داشته و باروری را در مردان افزایش می دهد. قرص BigRize این امکان را به مصرف کننده می دهد که در هر زمانی از شبانه روز توانایی برقراری رابطه جنسی را داشته باشد و توان عمومی بدن را نیز افزایش می دهد. این کپسول در حال حاضر جزء پرفروش ترین برند های دنیاست و تنها در سال 2016 میلادی بیش از 10 میلیون بسته از این محصول در سراسر دنیا به فروش رسیده است.

میتواند طول آلت را 3 تا 5 سانتی متر و قطر آلت مردان را تا 50 درصد افزایش دهد نعوظ کامل برای مردان ایجاد نموده و از شل شدن آلت جلوگیری می نماید زود انزالی را از بین برده و زمان رابطه را تا 30 دقیقه افزایش می دهد باروری را در مردان افزایش می دهد (تعداد ، کیفیت و جهش رو به جلو اسپرم را بیشتر می نماید) سرعت بازیابی توان جنسی را برای دفعات بعدی رابطه افزایش می دهد
طریقه مصرف قرص بیگ رایز به این نکته توجه داشته باشید که روش مصرف هر دارو با توجه به تفاوت های فردی می تواند متفاوت باشد اما روش عمومی مصرف این قرص به صورت زیر می باشد 10 روز اول مصرف بهتر است 1الی 2 ساعت پس از وعده غذایی نهار یک عدد کپسول میل شود از روز 11 ام روزانه دو عدد قرص مصرف شود به این صورت که یک عدد کپسول 1 الی 2 ساعت پس از وعده نهار میل شود و یک عدد کپسول 1 الی 2 ساعت پس از وعده شام میل گردد.

برخی از ویژگیها
1) بزرگ کننده و کلفت کننده داییمی  2) بزرگ کننده و کلفت کننده داییمی  3) درمان زود انزالی و ایجاد نعوظ کامل  4) کاملترین و داروی تقویت قوای جنسی  5) سرعت بازیابی توان جنسی را برای دفعات بعدی رابطه افزایش می دهد


از مطالب پیشنهادی وبلاگ در زیر دیدن نمایید :

 

قطره محرک جنسی بانوان اسپانیش فلای افزایش میل جنسی در زنان

(مخصوص بانوان) راه فوری برای تحریک خانمها, اسپانیش فلای, اسپانیش فلای در داروخانه, اسپانیش گلد فلای, اصل خرید اسپانیش گلد فلای, بانوان اصل - فروش قطره افزایش شهوت بانوان, بانوان قطره اسپانیش فلای گلد فلای, بهترین قطره اسپانیش فلای تحریک کننده بانوان, تجربه استفاده از اسپانیش فلای, خرید ارزان قطره محرک جنسی, خرید اسپانیش فلای اصل اسپانیایی, خرید اسپانیش گلد فلای ارزان, خرید اینترنتی قطره اسپانیش فلای, خرید اینترنتی قطره افزایش شهوت بانوان, خرید اینترنتی قطره محرک جنسی گلد فلای, خرید پستی قطره, خرید پستی قطره محرک جنسی, خرید قطره اسپانیش فلای, خرید قطره اسپانیش فلای از داروخانه, خرید قطره افزایش شهوت بانوان, خرید قطره گلد فلای, خرید قطره محرک بانوان, خرید قطره محرک جنسی, خرید قطره محرک جنسی گلد فلای, خرید قطره محرک زنان, خرید گلد فلای اصل, داروی افزایش بنیه جنسی در زنان, داروی افزایش بنیه جنسی در زنان تجربه استفاده از اسپانیش فلای, داروی تحریک کننده جنسی زنانه, داروی تحریک کننده شهوت جنسی زنان, درمان سرد مزاجی بانوان, راههای درمان کردن بی میل جنسی در زنا, ژل اسپانیش گلد فلای, سفارش اینترنتی قطره محرک جنسی, سفارش خرید قطره اسپانیش فلای - سفارش قطره اسپانیش فلای, سفارش قطره افزایش شهوت بانوان, شربت تحریک کننده زنان, طریقه مصرف قطره اسپانیش فلای, طعم قطره اسپانیش فلای, عوارض اسپانیش فلای, عوارض قطره اسپانیش فلای, عوارض قطره محرک جنسی - قطره محرک جنسی اصل, فروش قطره شهوت انگیز زنان اسپانیش فلای اصل, فروش قطره محرک جنســی قوی میل خانمها (اسپانیش گلد فلای ), فروش قطره محرک جنسی, فروشگاه داروی اسپانیش فلای, فروشگاه قطره محرک جنسی, قطره اسپانیش درمان سرد مزاجی زنان, قطره اسپانیش فلای آلمانی, قطره اسپانیش فلای اصل, قطره اسپانیش فلای المانی, قطره اسپانیش گلد فلای, قطره افزایش شهوت, قطره افزایش شهوت بانوان, قطره تحریک کننده زنان, قطره تحریک کننده مردان, قطره حشری کننده زنان, قطره خوراکی گلدن فلای - اسپانیش گلد فلای, قطره گلدن اسپانیش فلای اصل قطره محرک ج..نــــسـ..ی قوی میل خانمها, قطره محرک جنسی, قطره محرک جنسی گلد اسپانیش فلای, قطره محرک جنسی گلد فلای, قطره محرک فوری بانوان, قطره محرک گلد فلای, قطره ی خوراکی و تحریک کننده (بانوان) اسپانیش فلای spanish fly, قیمت قطره اسپانیش فلای, گلد اسپانیش فلای, گلد فلای ارزان, محرک بانوان قطره اسپانیش گلد فلای اصل, محرک زنان قطره خوراکی اسپانیش گلد فلای, محرک قوی بانوان تحریک کننده, نحوه استفاده از اسپانیش فلای, نحوه استفاده از قطره اسپانیش فلای خرید قطره اسپانیش فلای قطره محرک جنسی زنان, نظرات در مورد تجربه استفاده از اسپانیش فلای, نمایندگی فروش قطره محرک اسپانیش گلد فلای

خرید قرص وگادول بهترین قرص تاخیری با قیمت مناسب

بهبود زمان انزال تاخیری قوی خرید اینترنتی قرص وگادول, خرید پستی قرص وگادول, خرید قرص تاخیری با ارسال رایگان, خرید قرص تاخیری با قیمت مناسب, خرید قرص وگادول از داروخانه اورجینال دارو, خرید قرص وگادول اصل با قیمت زیر بازار و متعارف, رنگ وگادول اصل زرد است یا قرمز, سفارش قرص وگادول قرمز رنگ, طریقه مصرف قرص تاخیری وگادول, فروش قرص تاخیری ارزان قیمت, قرص vegadol, قرص تاخیری 50 دقیقه ای وگادول اصل, قرص های تاخیری موجود در داروخانه بدون نسخه, قیمت قرص تاخیری وگادول, قیمت قرص وگادول در داروخانه, نحوه مصرف قرص وگادول, وگادول زرد رنگ

بیگ رایز نام قرص تقویت جنسی مردانه است

کپسول بیگ رایز محصولی جدید است که به عنوان کلی یک داروی تقویت قوای جنسی برای مردان است. البته این محصول در صورت مصرف یک دوره کامل ، سایز آلت مردان را 3 الی 7 سانتی متر افزایش میدهد. این افزایش سایز در طول و قطر آلت و به صورت دائمی و ماندگار خواهد بود. این محصول در مردان موجب ایجاد نعوظ کامل شده و آلت را سفت می کند. داروی حاضر تاثیرات مثبتی بر روی کیفیت و تعداد اسپرم داشته و باروری را در مردان افزایش می دهد. قرص BigRize این امکان را به مصرف کننده می دهد که در هر زمانی از شبانه روز توانایی برقراری رابطه جنسی را داشته باشد و توان عمومی بدن را نیز افزایش می دهد. این کپسول در حال حاضر جزء پرفروش ترین برند های دنیاست و تنها در سال 2016 میلادی بیش از 10 میلیون بسته از این محصول در سراسر دنیا به فروش رسیده است.

میتواند طول آلت را 3 تا 5 سانتی متر و قطر آلت مردان را تا 50 درصد افزایش دهد نعوظ کامل برای مردان ایجاد نموده و از شل شدن آلت جلوگیری می نماید زود انزالی را از بین برده و زمان رابطه را تا 30 دقیقه افزایش می دهد باروری را در مردان افزایش می دهد (تعداد ، کیفیت و جهش رو به جلو اسپرم را بیشتر می نماید) سرعت بازیابی توان جنسی را برای دفعات بعدی رابطه افزایش می دهد
طریقه مصرف قرص بیگ رایز به این نکته توجه داشته باشید که روش مصرف هر دارو با توجه به تفاوت های فردی می تواند متفاوت باشد اما روش عمومی مصرف این قرص به صورت زیر می باشد 10 روز اول مصرف بهتر است 1الی 2 ساعت پس از وعده غذایی نهار یک عدد کپسول میل شود از روز 11 ام روزانه دو عدد قرص مصرف شود به این صورت که یک عدد کپسول 1 الی 2 ساعت پس از وعده نهار میل شود و یک عدد کپسول 1 الی 2 ساعت پس از وعده شام میل گردد.

برخی از ویژگیها
1) بزرگ کننده و کلفت کننده داییمی  2) بزرگ کننده و کلفت کننده داییمی  3) درمان زود انزالی و ایجاد نعوظ کامل  4) کاملترین و داروی تقویت قوای جنسی  5) سرعت بازیابی توان جنسی را برای دفعات بعدی رابطه افزایش می دهد


مطالب پیشنهادی سایت در زیز :

 

خرید قرص مکس من60 تایی اصل آمریکا

بهترین دارو برای افزایش قوای جنسی اقایان, بهترین داروی گیاهی زود انزالی روش برطرف کردن دائمی انزال زودهنگام, بهترین قرص تاخیری در دنیا درمان دائمی زود انزالی, بهترین قرصهای دایمی تاخیری انزال دارو برای انزال زود رس معرفی قویترین راه های تاخیر انداختن در انزال و ارضا شدن, بهترین مکمل برای افزایش حجم آلت تناسلی, تهیه بهترین قرص تاخیری از سایت ما, جدیدترین داروی افزایش آلت - روش های بزرگ کردن آلت, جدیدترین و قویترین قرص سنتی برای درمان زود انزالی موثرترین قرص تاخیری جنسی, چکار کنیم آب کمر دیر بیاد؟, چگونه از روش طبیعی التمان را بزرگ کنیم داروی ١٠٠ تضمینی برای بزرگ تر کردن الت تناسلی, چگونه التمان را بزرگ کنیم؟ ناتوانی جنسی مردان در طول الت و راههای درمان پزشکی اصولی ترین راه بزرگ و کلفت کردن آلت | بهترین و قویترین داروی گیاهی برای بزرگ کردن الت تناسلی, خرید بهترین دارویی که برای بزرگ کردن الت موجود است, خرید داروی مکس من برای افزایش مدت نزدیکی در ذوجین, خرید قرص افزایش توان جنسی اقایان خرید قرص مکس من 60تایی خارجی, خرید قرص بالابردن عطش جنسی در مردان با قرص های مکس من اصل, خرید قرص بزرگ کننده الت مردانه در زمان نزدیکی و مقاربت, خرید قرص پرزور کننده مردان در زمان رابطه جنسی, خرید قرص تاخیری داروخانه ای امریکایی, خرید قرص شق کننده قوی مکس من برای مردان, خرید قرص کلفت کننده فوری الت حجم گیری سریع الت, خرید قرص مکس من ساخت امریکا دیر انزالی قوی, خرید قرص مکس من کلفت کننده الت در زمان نزدیکی, خرید نسخه درجه یک از قرص های تاخیری مکس من, فروش داروی مکس من برای افزایش لذت جنسی در مردان, قرص اصل مکس من بهبود در روابط جنسی ذوجین, قرص قوی جهت دیر انزالی و بزرگسازی الت در زمان رابطه جنسی

خرید دستگاه بزرگ کننده الت

ایا استفاده از وسیله های پزشکی برای بزرگ کردن الت عوارض دارد, با چه دستگاهی بهتر میتوان الت را بزرگ کرد, بهترین دستگاهی که برای بزرگ کردن الت موثر است کدام است, چگونه میتوانیم دستگاه لارجر باکس را استفاده کنیم, خرید اینترنتی دستگاه لارجرباکس, خرید پستی دستگاه لارجر باکس, خرید دستگاه لارجر باکس جهت بزرگ کردن الت, خرید دستگاه مشهور جهانی برای بزرگ کردن الت, دستگاه لارجرباکس را ازکجا بخریم, روش تضمینی برای بزرگ کردن الت با دستگاههای لارجر باکس, سایت فروش دستگاه لارجرباکس, ضرر هایی که دستگاه لارجر باکس دارد, طرز استفاده از دستگاه بزرگ کننده الت لارجرباکس چگونه است, عوارض استفاده از دستگاه لارجر باکس, فرق بین دارو و دستگاه در بزرگ کردن الت, فروش انواع مدل های مختلف دستگاه لارجر باکس, فروش اینترنتی دستگاه largerbox, فروش فوری دستگاه بزرگ کننده الت, فیلم طرز بستن دستگاه لارجر باکس روی الت, قیمت خرید دستگاه لارجر باکس, مرکز نمایندگی فعال تهیه دستگاههای لارجر باکس طلایی در ایران

از داروی بیگ رایز چقدر اطلاعات دارید

کپسول بیگ رایز محصولی جدید است که به عنوان کلی یک داروی تقویت قوای جنسی برای مردان است. البته این محصول در صورت مصرف یک دوره کامل ، سایز آلت مردان را 3 الی 7 سانتی متر افزایش میدهد. این افزایش سایز در طول و قطر آلت و به صورت دائمی و ماندگار خواهد بود. این محصول در مردان موجب ایجاد نعوظ کامل شده و آلت را سفت می کند. داروی حاضر تاثیرات مثبتی بر روی کیفیت و تعداد اسپرم داشته و باروری را در مردان افزایش می دهد. قرص BigRize این امکان را به مصرف کننده می دهد که در هر زمانی از شبانه روز توانایی برقراری رابطه جنسی را داشته باشد و توان عمومی بدن را نیز افزایش می دهد. این کپسول در حال حاضر جزء پرفروش ترین برند های دنیاست و تنها در سال 2016 میلادی بیش از 10 میلیون بسته از این محصول در سراسر دنیا به فروش رسیده است.

میتواند طول آلت را 3 تا 5 سانتی متر و قطر آلت مردان را تا 50 درصد افزایش دهد نعوظ کامل برای مردان ایجاد نموده و از شل شدن آلت جلوگیری می نماید زود انزالی را از بین برده و زمان رابطه را تا 30 دقیقه افزایش می دهد باروری را در مردان افزایش می دهد (تعداد ، کیفیت و جهش رو به جلو اسپرم را بیشتر می نماید) سرعت بازیابی توان جنسی را برای دفعات بعدی رابطه افزایش می دهد
طریقه مصرف قرص بیگ رایز به این نکته توجه داشته باشید که روش مصرف هر دارو با توجه به تفاوت های فردی می تواند متفاوت باشد اما روش عمومی مصرف این قرص به صورت زیر می باشد 10 روز اول مصرف بهتر است 1الی 2 ساعت پس از وعده غذایی نهار یک عدد کپسول میل شود از روز 11 ام روزانه دو عدد قرص مصرف شود به این صورت که یک عدد کپسول 1 الی 2 ساعت پس از وعده نهار میل شود و یک عدد کپسول 1 الی 2 ساعت پس از وعده شام میل گردد.

برخی از ویژگیها
1) بزرگ کننده و کلفت کننده داییمی  2) بزرگ کننده و کلفت کننده داییمی  3) درمان زود انزالی و ایجاد نعوظ کامل  4) کاملترین و داروی تقویت قوای جنسی  5) سرعت بازیابی توان جنسی را برای دفعات بعدی رابطه افزایش می دهد